Agenda > Ikastaroak

Nola murriztu kreditu-arriskua

Ikastaro honekin bilatzen dituzun erantzunak lortuko dituzu

Nola elikatzen da kostuen sistema, zer aukera daude?
Nola esleitu zeharkako kostuak?
Zer alde edo abantaila dituzte kostu-sistemek: Full costing, Direct Costing, Kostu arrazionala?
Zein adierazle izan daitezke interesgarriak jarduera kontrolatzeko?
Zer alderdi hartu behar lituzke kontuan nire aginte-koadro integrala egiteko?
Zer onura atera diezaiokegu Business Intelligence tresnari?
  • Nola saihestu faktura baten kobrantza atzeratzea edo ez ordaintzea
  • Nola diseinatu kaudimendunak diren bezeroak hautatzeko sistema bat?
  • Nola estali enpresan eragin ekonomiko handia duten fakturen ez-ordaintzeak?
  • Ba al dakizu zer abantila dituen kreditua-aseguruak?
  • Erabili duzu confirming edo factoringa kreditu-arriskua kontrolatzeko alternatiba gisa?

Ikastaroaren Helburua:

Gaur egungo egoeran (lehengaien eta energiaren prezioen igoera, nazioarteko garraioaren zailtasunak eta garestitzea, eta hornidura eskasia edo gabezia), inoiz baino beharrezkoagoa da kostuak kudeatzeko sistema egokia izatea.
Ikasturtean zehar, kostuak kudeatzeko zeregina enpresaren barruan kokatzeko eta ardazteko gakoak definituko dira, kostuak kalkulatzeko sistemak eta metodologiak aztertuz eta interpretatuz. Era berean, Kudeaketa Kontrolaren esparruan kontuan hartu beharreko partidak azalduko dira, Finantza Kontrolaren figura nabarmenduz.
Merkataritza KREDITUAREN ARRISKUAREN KUDEAKETA Ikastaroko funtsezko gaiak

Kreditu-asegurua azaltzen da bereziki, bezeroentzako kreditua kudeatzeko, kaudimendunak hautatzeko, baimendu beharreko gehieneko arrisku bizia zehazteko, ordaintzeko modua zehazteko eta salmentak kobratzeko asegurua egiteko finantza-tresna nagusia den aldetik. Gaur egun, kreditu-aseguratzaileek polizak sinatzen jarraitzen dute, eta ezinbestekoa da poliza bat kontratatuta edukitzea, horien merkaturatzea mugatuta egon daitekeelako.

Kreditu-arriskua kudeatzeko dauden beste tresna osagarri batzuk ere erakusten dira, hala nola kanpoko finantza-ratinga (scoring) eta finantza-sailak berak egindako azterketa, finantza-bideragarritasunaren funtsezko ratioak erakutsiz.
Halaber, erakusten da zer beste ekintza gehigarri edo osagarri har ditzakeen enpresa batek salmenten kobrantza ziurtatzeko. Horien artean honako hauek nabarmentzen dira: abal komertzialak eskatzea, bezeroei aurrerakinak eskatzea, ordaindukoen edo txeke geroratu edo postdatatuen aurkako entregak egitea, baliabiderik gabe efektu-zorroa deskontatzea, confirming edo factoring aurreratzea, SEPA B2B modeloko zordunketa helbideratuarekin roll-over salmenta ezartzea, entregak eta fakturak zatituz goiz ordaintzeagatik deskontuak eskaintzea eta jabari-erreserbaren klausula sartzea.
Azkenik, esportazioa estaltzeko, kreditu-aseguruaren aplikazioa, forfaitinga eta dokumentu-kreditua erakusten dira.

¿Estás interesado y quieres conocer cuándo será?