Finantzaketa

Aurrera Programa


  • Aktibo finko edo aktibo zirkulatzaileko elementuetan inbertitzeko epe luzeko maileguak

  • Jarduera ekintzailea garatzen duten ETE sortu berrientzat

  • 5 M€-ko funtsa ELKARGIren bermea duten maileguetarako

  • Enpleguaren sorrera bultzatzeko: gutxienez 3 enplegu sortzea 3 urtean

Zer eskaintzen dugu?

IVFrekin hitzarmena, enpresa ekintzaile sortu berriei epe luzeko finantziazioa emateko. Horretarako, ELKARGIren bermea izango duen IVFk maileguak emango dizkie aurrerago adierazten diren baldintzak betetzen dituzten enpresei.

Elkargiren bermearen zenbatekoa IVFk finantzatu beharreko eragiketaren% 100 izanen da, onuradun bakoitzeko 250.000 euro gehienez.

Abalen kostua eta baldintzak hauek dira:

– Formalizazio batzordea: formalizatutako abalaren %0,50, behin bakarrik.

– Abal-komisioa: %1 arte (%0,9 berrikuntzetarako, Cersaren irizpidearen arabera), eta abalaren iraupen osoari dagozkion komisioen bidez kobratzea.

– SGRren sozietate-partaidetzen harpidetza eta ordainketa, abalatutako eragiketaren zenbatekoaren %4koa, hura erregulartasunez kitatzen den unean itzultzekoak.

– ELKARGIk ez du inolako komisiorik aplikatuko kitapenagatik, amortizazio aurreratuagatik edo gastu gehigarriengatik.

Norentzat?

Euskal Autonomia Euskal Autonomia Erkidegoko ETEentzat, baldin eta industria-arloko edo horri lotutako zerbitzuetako jarduera ekintzailea garatzen badute, eta informazioaren eta komunikazioen gizartearen esparrukoak, oinarri teknologiko eta/edo berritzailetzat jotzen badira.

Baldintzak

IVFk hitz ematen du, hitzarmen honetan, 5 milioi euro emango dizkiela onuradunei aktiboetan inbertitzeko eta zirkulatzailerako maileguak emateko, baldintza hauetan:

– Gutxieneko zenbatekoa: 50.000 euro.

– Gehieneko zenbatekoa: 250.000 euro.

– Interes-tasa: Euribor 12 hilabete +% 1,25

– Finantziazio-epea: 7 urte arte

– Gabezia: 2 urte arte

– Kuotak: hiruhilekoak, hiruhileko natural bakoitzaren amaieran