Albisteak

Gure erabakiek enpresan duten eragina

02/05/2023

Enpresek badakite ingurune makroekonomikoak zuzenean eragiten diela. Horren erakusgarri dira banku zentralen (EBZ, gure kasuan) diru-politika, inflazio-tasak, dezelerazio ekonomikoa, lehengaien kostuaren bilakaera, kontsumoaren eta inbertsioen ahultasuna…

Elementu exogenoak dira eta horien gainean ezer gutxi egin dezakegu. Ezer gutxi egin dezakete. Hala ere, enpresek badakite beste elementu endogeno batzuk ere badirela, enpresaren barrukoak. Eta badakite, haiengan eragin positiboa izanez gero, behar bezala kudeatuz gero, beren proiektuaren finantza-osasuna nabarmen hobetu daitekeela.

Hala ere, ikusten dugu enpresa horietako askok, gehienak ETE txikiak, ez dakitela nola ekin kudeaketa horri. Horregatik, Kudeaketa Kontrolari buruzko doako ziklo bat abiarazi dugu, 4 saiotan banatuta, Mikel Ansoalde eta Pablo Azurmendi gure aholkulari espezializatuen eskutik. Ziklo horrek harrera bikaina izan du, 100 enpresa baino gehiago baitaude izena emanda.-

Lehenengo saioa pricing estrategia egokia nola jarraitu azaltzen eman dugu. Inflazioa eta marjinak. Ondo ezartzen al dugu gure produktuen prezioa? Horren aurretik eta marjina bat ezarri aurretik, kostuen eredu egokia diseinatu behar dugu, kostuen jatorria ezagutu eta kontrolatu ahal izateko.

Gure ekoizpena zenbat kostatzen zaigun jakitea bezain garrantzitsua da, halaber, lehen aipatutako aldagai exogenoek gure ekoizpenean duten eragina eta irismena simulatzea. Argazki hori kontrolpean edukita, marjinak aztertu behar ditugu, eta gure kostuek azken prezioan eta bezeroarentzako salmentan zenbateraino eragin dezaketen jakin behar dugu.

Bigarren saioan, zirkulatzaile operatiboaren eta finantzarioaren arteko aldeak aztertu ditugu, eta nabarmendu dugu horien kudeaketak sail anitzekoa izan behar duela, eta ez soilik finantza departamentuaren zeregina. Azken batean, enpresa batean zirkulatzailearen kudeaketaren garrantzia eta horri nola heldu aztertu dugu, hainbat sail inplikatuz.

Zirkulatzaile operatiboaren ikuspegitik, hura optimizatzen saiatzeko landu behar ditugun lau jardun-ildo nagusiak indartu ditugu, eta, aldi berean, baliagarriak izan daitezkeen finantza-produktu nagusiak partekatu ditugu. Elkargin, horiek kudeatzeko eta aurreikusteko behar diren tresnak ditugula gogoraraziz.

Kudeaketa egoki batekin, gure finantza-osasuna nabarmen hobetu dezakegu. Enpresan hartzen ditugun erabaki guztiek eurotan dute eragina. Horregatik guztiagatik, kudeaketa ekonomikoaren gaineko kontrol ona izan beharko litzateke zuzendaritza nagusia gidatuko duen itsasargia.

Batez ere, enpresa sendoagoak eta erresilienteagoak emango dizkigulako.

To be continue.