Albisteak

ELKARGIk eta Eusko Jaurlaritzak, baldintzak hobetzen dituen 500 M/€-ko finantzaketa-lerro berria aukeztu dute

22/02/2021

Eusko Jaurlaritzak, ELKARGIk egituratutako 500M/€-ko finantzaketa-lerro berri bat onartuko du martxoan. Bertan, aldaketak jasotzen dira maileguen gabealdiei eta amortizazioei dagokienez. Baldintza berriak, aukerako bi urteko gabealdia eta sei urteko amortizazioa izango dira. Aurreko lerroaren baldintzak urtebeteko gabealdia eta lau urteko amortizazioa ziren.

Gainera, pertsona eta enpresa interesdunek eskatuta, 2020ko apirilean eta maiatzean abian jarritako finantzaketa-programaren babespean gauzatutako maileguak berritzeko aukera jasoko du, finantzaketa-lerro berriaren baldintzetara egokitzeko.


Gobernu Kontseiluak 250M/€-ko lehen agindua onartuko du, eta premien arabera zabalduko da guztizko zenbatekoraino. Aurreikusita dagoen 500M/€-ko finantzaketa-lerro berri horrek Eusko Jaurlaritzari hasieran dakarkion kostuari, aurreko programaren babesean gauzatutako maileguen berritzeetatik sortutako kostua gehitu behar zaio. Aurreko programako maileguen interesak eta abalen kostuak estaltzeko diru-laguntzen kostua 64M/€ ingurukoa izango da.

Deialdi honen beste berrikuntzetako bat da gutxienez 300M/€ bermatzen direla 5.000 € eta 25.000 € arteko maileguetarako, azterketa arinagoa eginez, COVID-19ak eragindako pandemiak gehien zigortutako sektoreetan dauden enpresa txikiei eta autonomoei laguntzeko.

“Azken batean, pandemiak gehien kaltetutako kolektiboen likidezia eta zirkulatzailea finantzatzeko beharrei azkar eta premiaz erantzutea da helburua”, adierazi du Pedro Azpiazu Ekonomia eta Ogasun sailburuak. “Gure tresnak gure sektore ekonomikoaren benetako beharretara egokitu gura ditugu”.

Antzekoa esan du Josu Sanchez ELKARGIko presidenteak, eta adierazi duenez, “ELKARGI enpresentzat sortu zen. Gure DNA enpresa-sarea da, eta enpresa guztiei laguntzeko finantza-tresna gara. Entzuteko eta haien beharrei soluzioa emateko eta finantza-aholkularitzarekin laguntzeko gaude”. Halaber, azpimarratu duenez, ELKARGI finantza tresna egokia da “arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzan oinarrituta politika ekonomikoak, gaur aurkezten ditugunak bezalako finantza- eta berritze-lerroen bitartez bideratzeko”.

ELKARGI SGRren bidez bideratutako finantza arloko laguntzarako tresna horren bitartez, aipatutako enpresen eta autonomoen egiturazko gastu finkoei eman nahi zaie estaldura, enpresa-sarean duten garrantzia, produkzio-jarduera osoan dituzten inplikazioak eta handizkako finantzaketa-merkatuetan edo kreditu-erakundeen lerro tradizionaletan sartzeko duten ahalmen erlatibo txikiagoa kontuan hartuta.

Onuradunak:

a) Baldintza hauek betetzen dituzten Euskadiko ETEak:

– 250 langile baino gutxiago izatea.

– Urteko negozio-bolumena 50 milioi eurotik gorakoa ez izatea, edo urteko balantze orokorra 43 milioi eurotik gorakoa ez izatea.

– Aurretik adierazitako baldintzaren bat betetzen ez duen beste enpresa baten edo batzuen % 25eko edo gehiagoko partaidetza zuzena edo zeharkakoa ez izatea.

b) Euskadiko banakako enpresaburuak (mikroETEak) eta profesional autonomoak:

– Norberaren konturako langileen edo autonomoen Gizarte Segurantzako araubide berezian alta emanda egotea.

– PFEZari lotutako jarduera ekonomiko edo profesionaletatik etekinak lortzea.

Baldintzak:

Maileguek Euriborra gehi % 0,75eko diferentziala izango dute, Eusko Jaurlaritzak % 100ean diruz lagunduta.

Gainera, horiek hartzen dituzten enpresek edo pertsonek aldez aurretik kitatu edo amortizatu ahal izango dituzte, inolako kosturik gabe.

Zenbatekoa:

a) 5.000 euro eta 1.000.000 euro artean enpresa txiki eta ertainentzat.

b) 5.000 euro eta 100.000 euro artean banakako enpresaburuentzat eta profesional autonomoentzat.


ELKARGI

Mailegu guztiak Elkargik bermatzen ditu, formalizazio-komisio batekin eta azterketa-komisio batekin: % 0,25. Abalaren komisioa, % 0,75 (EAEk % 50ean diruz lagundutakoa).

Onartutako neurri berrien artean, Dekretuak, gainera, 2020ko apirila eta maiatza bitartean abian jarritako aurreko finantzaketa-lerroan gauzatutako 1.000M/€-ko maileguak berritzeko baldintzak jasoko ditu, finantzaketa-lerro berriaren finantzazko baldintzetara egokitzeko. Kasu horretan, ez da formalizazio-komisiorik egongo, ezta azterketa-komisiorik ere, eta % 0,75eko abalaren komisioari baino ez zaio eutsiko zio (EAEk % 50ean diruz lagundutakoa).

Abenduaren 31n, programan onartutako eragiketen zenbatekoa 725 milioi eurokoa izan da, 8.313 eragiketatan. Zenbateko horren % 35 industriara bideratu zen 2020an, eta, ondoren etorri ziren merkataritza (% 24), zerbitzuak (% 15), eraikuntza eta ostalaritza (% 10 eta % 8, hurrenez hurren). Gainerako % 8a garraioetara, kulturara eta lehen sektorera bideratu zen.