Agenda >

Ezagutzen al dituzu Sozietateen gaineko Zergak aurten izango dituen berrikuntza guztiak?

 

Zer hartu behar duzu kontuan ekitaldi honetarako plangintza fiskal egokia egiterakoan?

Zeintzuk dira foru edo estatu mailako araudia aplikatzeko irizpideak?

Zer pizgarri fiskal aplika daitezke ETEetan?
Noiz aplika daiteke amortizazio-askatasuna?
Nola optimiza daiteke enpresaren inbertsioa?
Zer pizgarri fiskal sortzen ditu I+G+Bn inbertitzeak?
Zein zerga-neurri aplika daitezke COVD-19 egoeragatik?

Ikastaro honek Sozietateen gaineko Zerga definitzen duten elementu guztiak garatzen ditu, beharrezkoak direnak haren kudeaketa praktiko egokirako, bai eta erabaki fiskalak hartzeko eta

¿Estás interesado y quieres conocer cuándo será?