Agenda > Ikastaroak

Nola ziurtatu zure enpresaren likidezia

Nola ziurtatu zure enpresaren likidezia?

  • Badakizu zer eragin duen zure likidezia-beharretan epe laburrean?
  • Nola estimatzen duzu hurrengo hilabeteetan beharko duzun likidezia?
  • Nola kontrolatu aurrekontuko desbideratzeak?
  • Nola eragiten diote finantza-egiturari zirkulatzailean egindako inbertsio-aldaketek?
  • Zirkulatzailean zenbat egunez inbertitzen duzu?
  • Bezeroen kobrantzetan desbideratzeko batez besteko epea kalkulatuta duzu?
  • Nola eragiten diote aldagai horiek enpresa gisa duzun kaudimenari eta likideziari? Badakizu zer egin horiek hobetzeko?
  • Zein finantziazio-aukera dira egokienak zirkulatzailearentzat?

Ikastaroaren Helburua:

Zirkulantean egiten den inbertsioa eta horrek finantza-egituran duen eragina kuantifikatzen ikastea, enpresa osatzen duten partiden gaineko kontrol egokia ezartzeko. Era berean, enpresaren diruzaintzako posizioa kontrolatzen ikastea, Diruzaintzaren aurrekontua eta baliabideen kudeaketa, bai eta desbideratzeak ere.

¿Estás interesado y quieres conocer cuándo será?

Jaitsi
eskuorria