Finantzaketa

Autónomos Exprés


  • 20.000€ arte

  • 48 ordutan

  • Hitzartu beharreko tasa finkoa

Zer eskaintzen dugu?

Zer eskaintzen dugu?

Inportea: 20.000 €-ra arte

Interesa: Hitzartu beharreko tasa finkoa

Epea: 5 urtera arte

Partaidetza sozialak: % 2