Aholkularitza

Familia-enpresa


  • Familia Protokoloa garatu eta ematea; familia osoa lerrokatzea

  • Ondorengotza eta belaunaldi aldaketak: jabetzaren transmisioa

  • Gobernu organoak eta sozietatea berrantolatzeko prozesuak: holding, ibilgetuaren bereizketa

Zer eskaintzen dugu?

Zer eskaintzen dugu?

Gure esperientziatik abiatuta, familiakoak enpresa-proiektuarekin lerrokatzen laguntzen dugu, ikuspegi komun eta partekatu hori gordetzen saiatzeko. Familia-enpresa bakoitzak bere bizi-etapa bizi du, eta une bakoitzean hainbat ekintza egin behar izaten dira. Horretarako, komenigarria izan daiteke abiapuntuko egoeraren diagnostikoa egitea eta landu edo ezarri beharreko ekintzak zehaztea.

Ondorengotza prozesuetan lagunduko dizugu jabetza eskualdatzeko biderik onena planifikatzeko. Gainera, familia-protokoloa garatzeko eta emateko hausnarketa-prozesuak lantzen ditugu. Kanpoko aholkulari gisa parte hartzen dugu jardueraren jarraipenean eta jardueran. Sozietatea berrantolatzeko prozesuak sortzen ari gara: holding sozietateak sortzea, ibilgetua bereiztea, etab. Alboko beste kontu batzuk ere bai, hala nola estatutuak aldatzea edo egokitzea, ahalmenak ematea, kapitulazioak, etab.

Esperientzia zabala dugu, hainbat sektoretako, lurraldetako eta abarretako ehunka enpresa txiki eta ertainekin batera baikara, eta errealitate bakoitzera egokitzeko metodologia ere badugu.

Gure zerbitzuak

Gure zerbitzuak

Ondorengotza prozesuetan eta belaunaldi aldaketan laguntzea, jabetza eskualdatzeko biderik onena planifikatuz.

Gogoeta prozesuak familia protokoloa garatu eta emateko, eta familia osoa enpresa proiektuarekin lerrokatuz.

Dinamika berriak familia enpresaren gobernu organoetan: kanpoko aholkulari gisa parte hartzea jardueraren jarraipenean eta ibilbidean.

Sozietatea berrantolatzeko prozesuak: holding sozietateak sortzea, ibilgetua bereiztea, etab.

Alboko beste gai batzuk, hala nola estatutuak aldatzea edo egokitzea, ahalmenak ematea, kapitulazioak, etab.